Angela Davis: An Autobiography - Anna’s Archief (2024)

To increase the resiliency of Anna’s Archive, we’re looking for volunteers to run mirrors. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, Internet Archive Lending Library, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈31.607.927boeken, 99.901.371papers – voor altijd behouden. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, Internet Archive Lending Library, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈31.607.927boeken, 99.901.371papers – voor altijd behouden. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, Internet Archive Lending Library, DuXiu, en meer en maken deze open source. Meer informatie…

Recente downloads:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Zoeken Zoeken

Startpagina Zoeken 🧬SciDB

FAQ

Datasets Torrents Spiegelingen: oproep voor vrijwilligers LLM-data Anna’s Blog ↗ Anna’s Software ↗ Vertalen ↗

DonerenDoneren

Inloggen/registreren Inloggen/registreren

Inloggen/registreren

Account Account

Account Openbaar profiel Gedownloade bestanden Mijn donaties

Angela Davis: An Autobiography - Anna’s Archief (1)

Engels [en], .mobi, 🚀/lgli/lgrs/zlib, 0.9MB, 📘 Boek (non-fictie), Angela Davis_ An Autobiography - Angela Y. Davis

Angela Davis: An Autobiography 🔍

Haymarket Books, 2021

Angela Y. Davis 🔍

description

““An activist. An author. A scholar. An abolitionist. A legend.” —Ibram X. Kendi This beautiful new edition of Angela Davis’s classic Autobiography features an expansive new introduction by the author. “I am excited to be publishing this new edition of my autobiography with Haymarket Books at a time when so many are making collective demands for radical change and are seeking a deeper understanding of the social movements of the past.” —Angela Y. Davis Angela Davis has been a political activist at the cutting edge of the Black Liberation, feminist, queer, and prison abolitionist movements for more than 50 years. First published and edited by Toni Morrison in 1974,An Autobiographyis a powerful and commanding account of her early years in struggle.Davis describes her journey from a childhood on Dynamite Hill in Birmingham, Alabama, to one of the most significant political trials of the century: from her political activity in a New York high school to her work with the U.S. Communist Party, the Black Panther Party, and the Soledad Brothers; and from the faculty of the Philosophy Department at UCLA to the FBI's list of the Ten Most Wanted Fugitives. Told with warmth, brilliance, humor and conviction, Angela Davis’s autobiography is a classic account of a life in struggle with echoes in our own time.”

date open sourced

2022-02-26 (isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2022-02-27, zlib_source: 2022-02-26, lgrsnf_source: 2022-02-26)

Meer informatie…

ISBN-13978-1-64259-665-6 ISBN-101-64259-665-5 Libgen.rs Non-Fiction3220472 MD5cedbddf54f536c807449bb356eef99c5 MD5CEDBDDF54F536C807449BB356EEF99C5 Z-Library19251435 Libgen.li File96772027 Libgen.li libgen_id3319595

🚀 Snelle downloads Word lid om het langdurige behoud van boeken, papers en meer te ondersteunen. Als dank daarvoor krijg je snelle downloads. ❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt er vandaag XXXXXX over. Bedankt dat je lid bent!❤️

🚀 Fast downloads You’ve run out of fast downloads for today.

🚀 Snelle downloads Je hebt dit bestand onlangs gedownload. Links blijven een tijdje geldig.

 • - Optie #1: Snelle partnerserver #1 (geen browserverificatie vereist)
 • - Optie #2: Snelle partnerserver #2
 • - Optie #3: Snelle partnerserver #3
 • - Optie #4: Snelle partnerserver #4

🐢 Langzame downloads Van vertrouwde partners.

 • - Optie #1: Langzame partnerserver #1 (browserverificatie mogelijk vereist — onbeperkte downloads!)
 • - Optie #2: Langzame partnerserver #2

Externe downloads

 • - Optie #1: Libgen.rs Non-Fictie (klik op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #2: Libgen.li (klik ook op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #3: IPFS-gateway #1 (mogelijk moet je het een paar keer proberen met IPFS)
 • - Optie #4: IPFS-gateway #2
 • - Optie #5: IPFS-gateway #3
 • - Optie #6: Z-Library
 • - Optie #7: Torrentdownloads in bulk (alleen voor experts) file
 • - Converteren: Gebruik online hulpmiddelen om tussen indelingen te wisselen. Om een epub in een pdf te veranderen, kun je bijvoorbeeld CloudConvert gebruiken.
 • - Kindle: Download het bestand (pdf en epub worden ondersteund) en stuur het naar Kindle via het internet, de app of e-mail.
 • - Steun auteurs: Als je dit leuk vindt en je kunt het je veroorloven, overweeg dan om het origineel te kopen of de auteurs rechtstreeks te steunen.
 • - Steun bibliotheken: Als dit beschikbaar is in je plaatselijke bibliotheek, overweeg dan om het daar gratis te lenen.

Alle download opties zouden veilig moeten zijn. Dat gezegd hebbende: wees altijd voorzichtig met het downloaden van bestanden van het internet. Zorg bijvoorbeeld altijd dat je apparaat geüpdatet is.

Onderstaande tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Anna’s Archief
Startpagina
Zoeken
🧬SciDB

FAQ

Doneren

Blijf in contact
Contact email
DMCA-/auteursrechtclaims
Reddit / Telegram
Anna’s Blog ↗
Anna’s Software ↗
Vertalen ↗

Advanced

FAQ

Datasets
Torrents
Spiegelingen: oproep voor vrijwilligers
LLM-data
Beveiliging

Alternatieven
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

Angela Davis: An Autobiography - Anna’s Archief (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 6566

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.